****Hướng dẫn*****::k3

1/Bước1:Lấy số 10 trừ cho số cuối của năm sinh của bạn=>kết quả=>tra bảng=>được "HỌ" của người yêu bạn.

2/Bước2:Lấy số 12 trừ cho tháng sinh của bạn=>kết quả=>tra bảng=>được "TÊN LÓT" của người yêu bạn.

3/Bước3:Lấy số 31 trừ cho Ngày sinh của bạn=>kết quả=>tra bảng=>được "TÊN" của người yêu bạn.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ví dụ bạn sinh :12-5-1984.Cách tính số như tính nút của "chơi bài" vậy(nếu trên 10)

1/Bước1: 10-4=số 6==>Danh

2/ Bước2: 12-5=số 7==>Bích

3/Bước3: 31-12=số 19==>Vũ

==>Tên người yêu của người sinh 12-5-1984 là: Danh Bích Vũ

*Để biết người yêu bạn Đẹp hay xấu thì: Lấy kết quả của B.2 B.3==>Tra bảng=>Được kết quả

*Trí tuệ của người yêu bạn: Lấy kết qủa B.1 B.3==>Tra bảng=>Được kết quả

*Hòan cảnh của người yêu bạn: Lấy kết quả của B.1 B.2 B.3==>Tra bảng=>Được kết quả

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\Áp dụng với Danh Bích Vũ

*Đẹp hay xấu:19 7=26=>2 6=8=>Tra bảng==>Đẹp thường

*Trí tuệ:6 19=25=>2 5=7=>Tra bảng==>Thông minh

*Hòan cảnh:6 7 19=32=>3 2=5=>Tra bảng==>Giàu có

***********Tra bảng************

****HỌ(lấy kết quả từ 10-(số cuối của năm sinh của bạn)):

1:Nguyễn..2:Trần..;3:Lâm..;4:Phạm..;5:Cao.. ;6: Danh..;7:Hùynh..;8:Trịnh..;9:Hứa...;10:Lê..

****Tên lót(lấy kết quả từ 12-(ngày sinh của bạn)):

0:khôngcótênlót..;1:Minh..;2:Như..;3:Quốc.. ;4:Thị..;5:Mỹ..;6:Thanh..;7:Bích;8:Trọng..; 9:Thúy..;10:Phương..;11:không tên lót;12:Ngọc

****Tên(lấy kết quả từ 31-(ngày sinh của bạn):0:Quốc..;1:Oanh..;2:Việt..;3:Tuấn..;4-Hà..;5:Như..;6:Ngọc..;7:Vân..;8:Tú..;9:Thái ..;10:Thanh..;11:Mai..;12:Hiền..;13:Phan..;14:Th ành..;15:Yến..;16:Phú..;17:Tâm..;18:Lang..;19 :Vũ..;20:Hải..;21:Hòang..;22:Huy..;23:Tiên..: 24:Sơn;25:Tiến..;26:Thắng..;27:Tùng..;28:Vă n..;29:Hồng..;30:Bảo...

****Đẹp,xấu::k24 :k12

0~~4:Rất đẹp,5~~7:Đẹp vừa;8~~9:Đẹp thường

****Trí tuệ::k25

0~3:Bình thường;4~6:khá;7~9:thông minh

****HÒan cảnh:Forum/images/smilies/new2/surrender.gif" border="0" alt="" />

0~~1:Đủ ăn;2~~4:khá giả;5~6:giàu có;6~8:Trung bình;9:hơi túng thiếu

************************************************** ******

Bói xong rồi không được chạy đó nghen,nếu chạy thì những gì bói được sẽ thành hiện thực(đối với người ko may mắn).

Muốn thoát khỏi điều đó và nhận được nhiều may mắn thì hãy nhớ để lại tên của bạn và người yêu tương lai của bạn nhé!