Voi 9 ngà, Gà 9 cựa và Ngựa 9 hồng mao!...
Voi 9 ngà

Gà 9 cựa
Ngựa 9 hồng mao
voi 9 ngà Gà 9 cựa Ngựa 9 hồng mao đó em, trái tim của anh cũng đủ lớn để chứa tất cả: yêu thương, chung thuỷ, bao dung... E ạh, và trái tim anh không chật hẹp để chứa riêng em đâu, mà trái tim anh đủ lớn để em và các con mình sau này, sống trong đó thật thoải mái và không thể thiếu bất cứ cái gì, và cũng không có 1 người nào khác bước vào trái tim anh nữa em àh hjhj